top of page

Den finländska utsädespotatisen är av speciellt hög kvalitet!

Vi är belägna i världens nordligaste High Grade-zon

Vi producerar utsädespotatis i världens nordligaste produktionszon för högklassig utsädespotatis. Vårt område Tyrnävä-Limingo har av EU beviljats High Grade-status, som innebär att här inte finns några farliga växtskadegörare. Våra kunder vill producera högkvalitativ potatis och vi vill erbjuda dem de bästa möjliga redskapen för detta. Vi är en tillförlitlig partner och våra kunder kan lita på att de av oss får inte bara högkvalitativa produkter utan även service av högsta kvalitet.

I vår High Grade-zon är förhållandena, jordmånen och sjukdomssituationen idealiska för att producera högkvalitativ utsädespotatis. Vi vill också att våra kunder ska kunna hålla sina åkrar rena och vi gör vad vi kan för att trygga kontinuiteten i livsmedelsproduktionen. Genom att använda certifierad utsädespotatis satsar våra kunder på kvalitet och minimerar riskerna i potatisproduktionen.

 • Strikt lagstiftning i produktionen av certifierad utsädesproduktion

 • Renhet: Inga som helst karantänsväxtskadegörare eller karantänssjukdomar

  • Inga cystnematoder

  • Inga coloradobaggar

  • Ingen ljus eller mörk ringröta

  • Ingen potatiskräfta

  • Ingen rhizomania

High grade-zones fördelar

Fördelar med det Nordlika läget

 • ​En kort och effektiv vegetationsperiod

 • Kalla vintrar och tjäle

  • Hindrar växtskadegörare från att föröka sig

  • Mindre bakteriesjukdomar

 • Mindre bladlöss

  • Mindre virussjukdomar

 • Mindre sjukdomstryck, mindre kemikalier i odlingen

 • Stenfria mojordar

bottom of page